Bảng Báo Giá Pallet Gỗ Vương Minh 2024

Cam Ke Uy Tin Bao Hanh Chu Dao 2

Bảng Báo Giá Pallet Gỗ 2024 ở Công ty Sản Xuất Pallet Gỗ Vương Minh

Giá pallet gỗ ở Công ty Vương Minh là giá rẻ nhất thị trường vì chúng tôi nhận đóng gia công pallet theo yêu cầu mẫu mã có sẵn, theo yêu cầu bản vẽ, theo yêu cầu giá. Giá pallet gỗ phụ thuộc bạn sử dụng nhiều gỗ hay ít gỗ, dịch vụ yêu cầu nhiều hay ít. Liên hệ 0902777180 Nguyễn Minh Khoa để biết thêm nhiều loại giá và mẫu mã khác.

Pallet Gỗ Kích Thước 800×1200 – 4 hướng nâng

Bảng báo giá pallet gỗ kích thước 800×1200 sử dụng 4 hướng nâng, có giá thành rẻ và được sử dụng nhiều nhất

Hình ảnh

Thông Tin Sản Phẩm

Chức Năng Sản Phẩm

Giá Pallet Gỗ

Giá Pallet Gỗ 800x1200

Kích thước chung :

800x1200x150 mm

Ván mặt : 20x90x1200 = 5 thanh

Ván gánh : 20x90x800 = 3 thanh

Gù : 85x90x90 = 9 cục

Chân

Chân : 20x90x1200 = 3 thanh

Gỗ không bào

Tải kê hàng : 1000 kg

Xúc 4 hướng nâng : sử dụng xe nâng tay, nâng máy

Chất liệu gỗ tràm khô tự nhiên

Thích hợp kê các loại hàng hóa như bao dumpo, thùng carton

Sử dụng : xuất khẩu, kê hàng trong kho, kê trên kệ

146.000 đ

Giá Pallet Gỗ

Kích thước chung :

800x1200x150 mm

Ván mặt : 20x90x1200 = 5 thanh

Ván gánh : 20x90x800 = 3 thanh

Gù : 85x90x90 = 9 cục

Chân

Chân : 20x90x1200 = 3 thanh

Gỗ bào 1 mặt

Tải kê hàng : 1000 kg

Xúc 4 hướng nâng : sử dụng xe nâng tay, nâng máy

Chất liệu gỗ tràm khô tự nhiên

Thích hợp kê các loại hàng hóa như bao dumpo, thùng carton

Sử dụng : xuất khẩu, kê hàng trong kho, kê trên kệ

150.000 đ

       

Pallet Gỗ Kích Thước 1000×1200 – 4 hướng nâng

Bảng báo giá pallet gỗ kích thước 1000×1200 sử dụng 4 hướng nâng, có giá thành rẻ và được sử dụng nhiều nhất

Hình ảnh

Thông Tin Sản Phẩm

Chức Năng Sản Phẩm

Giá Pallet Gỗ

Giá Pallet Gỗ

Kích thước chung :

1000x1200x150 mm

Ván mặt : 20x90x1200 = 7 thanh

Ván gánh : 20x90x1000 = 3 thanh

Gù : 85x90x90 = 9 cục

Chân

Chân : 20x90x1200 = 3 thanh

Gỗ bào 1 mặt

Tải kê hàng : 1000 kg

Xúc 4 hướng nâng : sử dụng xe nâng tay, nâng máy

Chất liệu gỗ tràm khô tự nhiên

Thích hợp kê các loại hàng hóa như bao dumpo, thùng carton

Sử dụng : xuất khẩu, kê hàng trong kho, kê trên kệ

165.000 đ

Giá Pallet Gỗ

Kích thước chung :

1000x1200x150 mm

Ván mặt : 16x70x1200 = 9 thanh

Ván gánh : 20x90x1000 = 3 thanh

Gù : 85x90x90 = 9 cục

Chân

Chân : 20x90x1200 = 3 thanh

Gỗ không bào

Tải kê hàng : 1000 kg

Xúc 4 hướng nâng : sử dụng xe nâng tay, nâng máy

Chất liệu gỗ tràm khô tự nhiên

Thích hợp kê các loại hàng hóa như bao dumpo, thùng carton

Sử dụng : xuất khẩu, kê hàng trong kho, kê trên kệ

150.000 đ

       

Pallet Gỗ Kích Thước 1100×1100

Bảng báo giá pallet gỗ kích thước 1100×1100 sử dụng 2 hướng nâng, có giá thành rẻ và được sử dụng nhiều nhất

Hình ảnh

Thông Tin Sản Phẩm

Chức Năng Sản Phẩm

Giá Pallet Gỗ

Giá Pallet Gỗ

Kích thước chung :

1100x1100x120 mm

Ván mặt : 15x70x1100 = 9 thanh

Đố : 35x90x1100 = 3 thanh

Chân : 15x70x1100 = 3 thanh

Gỗ bào 1 mặt

Tải kê hàng : 1000 kg

Xúc 4 hướng nâng : sử dụng xe nâng tay, nâng máy

Chất liệu gỗ tràm khô tự nhiên

Thích hợp kê các loại hàng hóa như bao dumpo, thùng carton

Sử dụng : xuất khẩu, kê hàng trong kho, kê trên kệ

132.000 đ

Giá Pallet Gỗ

Kích thước chung :

1100x1100x130 mm

Ván mặt : 20x70x1100 = 9 thanh

Đố : 35x90x1100 = 4 thanh

Chân : 20x70x1100 = 3 thanh

Gỗ bào 1 mặt

Tải kê hàng : 1000 kg

Xúc 4 hướng nâng : sử dụng xe nâng tay, nâng máy

Chất liệu gỗ tràm khô tự nhiên

Thích hợp kê các loại hàng hóa như bao dumpo, thùng carton

Sử dụng : xuất khẩu, kê hàng trong kho, kê trên kệ

157.000 đ

       

Pallet Gỗ Kích Thước 1200×1200

Bảng báo giá pallet gỗ kích thước 1200×1200 sử dụng 2 hướng nâng, có giá thành rẻ và được sử dụng nhiều nhất

Giá Pallet Gỗ

Kích thước chung :

1200x1200x130 mm

Ván mặt : 20x70x1200 = 9 thanh

Đố : 35x90x1200 = 4 thanh

Chân : 20x70x1200 = 3 thanh

Gỗ không bào

Tải kê hàng : 1000 kg

Xúc 4 hướng nâng : sử dụng xe nâng tay, nâng máy

Chất liệu gỗ tràm khô tự nhiên

Thích hợp kê các loại hàng hóa như bao dumpo, thùng carton

Sử dụng : xuất khẩu, kê hàng trong kho, kê trên kệ

170.000 đ

bảng báo giá pallet gỗ

Kích thước chung :

1200x1200x130 mm

Ván mặt : 20x90x1200 = 10 thanh

Đố : 45x90x1200 = 4 thanh

Chân : 20x90x1200 = 5 thanh

Gỗ bào 1 mặt

Tải kê hàng : 1000 kg

Xúc 4 hướng nâng : sử dụng xe nâng tay, nâng máy

Chất liệu gỗ tràm khô tự nhiên

Thích hợp kê các loại hàng hóa như bao dumpo, thùng carton

Sử dụng : xuất khẩu, kê hàng trong kho, kê trên kệ

235.000 đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *