Hiển thị tất cả 13 kết quả

Để đáp ứng pallet gỗ giá rẻ dùng 1 lần cho các công trình, cho các bạn muốn mua loại pallet gỗ có giá thành rẻ nhất nhưng đáp ứng được 2 yêu cầu : pallet gỗ đóng mới cứng chắc theo lực kê hàng, pallet gỗ đóng theo kích thước yêu cầu. 

Điểm đặc biệt của dòng pallet gỗ này : 

  • Đóng theo kích thước yêu cầu
  • Đóng theo lực kê hàng yêu cầu
  • Đóng theo giá yêu cầu

Mục đích mua pallet gỗ thường loại này :

  • Bạn muốn loại pallet gỗ có giá thành rẻ nhất ( rẻ hơn pallet gỗ cũ, rẻ hơn pallet gỗ thanh lý)
  • Mua pallet gỗ thường để sử dụng ngoài công trường, chỉ dùng 1 lần trong vài tháng rồi bỏ
  • Mua pallet gỗ thường để kê bán, bán sản phẩm và cho luôn pallet gỗ thường cho khách hàng không thu hồi về

Giá Pallet Gỗ 110x110 cm mẫu mới 2022

Pallet gỗ giao hàng về Khu công nghiệp Hố Nai

Giá Pallet Gỗ Dùng 1 Lần ở Công Trình - Pallet Giá Rẻ

Pallet gỗ giao hàng về Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II (VSIP II)

Giá Pallet Gỗ Dùng 1 Lần ở Công Trình - Pallet Giá Rẻ

Pallet gỗ giao hàng về Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương

Giá Pallet Gỗ Dùng 1 Lần ở Công Trình - Pallet Giá Rẻ

Pallet gỗ giao hàng về Khu công nghiệp Bàu Bàng

Giá Pallet Gỗ Dùng 1 Lần ở Công Trình - Pallet Giá Rẻ

Pallet gỗ giao hàng về Khu công nghiệp Bình An

Giá Pallet Gỗ Dùng 1 Lần ở Công Trình - Pallet Giá Rẻ

Pallet gỗ giao hàng về Khu công nghiệp Đại Đăng

Giá Pallet Gỗ Dùng 1 Lần ở Công Trình - Pallet Giá Rẻ

Pallet gỗ giao hàng về Khu công nghiệp Đất Cuốc (KSB)

Giá Pallet Gỗ Dùng 1 Lần ở Công Trình - Pallet Giá Rẻ

Pallet gỗ giao hàng về Khu công nghiệp Đồng An

Giá Pallet Gỗ Dùng 1 Lần ở Công Trình - Pallet Giá Rẻ

Pallet gỗ giao hàng về Khu công nghiệp Đồng An 2

Giá Pallet Gỗ Dùng 1 Lần ở Công Trình - Pallet Giá Rẻ

Pallet gỗ giao hàng về Khu công nghiệp Kim Huy

Giá Pallet Gỗ Dùng 1 Lần ở Công Trình - Pallet Giá Rẻ

Pallet gỗ giao hàng về Khu công nghiệp Mỹ Phước

Giá Pallet Gỗ Dùng 1 Lần ở Công Trình - Pallet Giá Rẻ

Pallet gỗ giao hàng về Khu công nghiệp Mỹ Phước 2

Giá Pallet gỗ thường, pallet gỗ xấu, pallet gỗ cũ, pallet gỗ thanh lý là loại pallet được sử dụng gỗ pallet 1 mặt đẹp, 1 mặt xấu để đóng thành pallet, ván gỗ pallet xấu dày 15mm, rộng 70mm.