Quy định và hình thức thanh toán

Quy định và hình thức thanh toán :

Đặt hàng :

  • Liên hệ trực tiếp qua điện thoại bàn : 0251.3983128 hoặc 0902777180 (MR Khoa Giám Đốc ) hoặc tại nhà máy sản xuất
  • Đặt hàng số tiền nhỏ hơn 20 triệu : Làm PO có ký tên đóng mộc Công ty của 2 Công ty
  • Đặt hàng số tiền lớn hơn 20 triệu : làm hợp đồng có ký tên đóng mộc Công ty của 2 Công ty

Phương thức Thanh toán : 

  • Thanh toán bằng chuyển khoảng : Đặt cọc trước 30% giá trị hợp đồng hoặc PO qua tài khoản Công ty, 70% thanh toán sau 30 ngày khi nhận các chứng từ : Biên bản giao nhận hàng, Hóa đơn VAT hợp pháp
  • Thanh toán bằng tiền mặt : Đặt cọc trước 30% giá trị hợp đồng hoặc PO bằng tiền mặt, 70% thanh toán ngay sau nhận hàng : Biên bản giao nhận hàng, Hóa đơn VAT hợp pháp

Tên tài khoản : CONG TY TNHH PALET GO VUONG MINH

Số tài khoản : 88767788 

Ngân hàng : ACB – chi nhánh Hố Nai

Phương thức Giao Hàng và thời gian giao hàng : có ghi trong PO hoặc Hợp Đồng

Ghi chú : 

  • Không bán hàng hoặc sản xuất khi chưa có PO hoặc hợp đồng giữa 2 bên
  • Hợp đồng có giá trị khi có chữ ký và mộc tròn của Công ty
  • Không nhận tiền cọc qua tài khoản cá nhân 
  • Nhận cọc bằng tiền mặt – phải có phiếu thu