Pallet gỗ giao hàng về Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương

Dòng pallet xấu, pallet thường, pallet cũ

Đóng theo kích thước yêu cầu

Mục đích sử dụng : dùng 1 lần, dùng cho công trình, kê hàng cho khách hàng luôn pallet

Thông tin cấu tạo pallet gỗ : kích thước 1140x1140x120 mm

Ván mặt pallet xấu : 16x70x1140 = 10 thanh

Đố : 35x90x1140 = 3 thanh 

Chân : 16x70x1140 = 3 thanh

    Điền Thông tin của bạn, để chúng tôi báo giá lại :


    Xem Báo Giá Pallet Gỗ tại đây

    Zalo & Hotline : 0902 777 180 - Mr Khoa

    Tư Vấn Báo Giá - Thiết Kế Miễn Phí Pallet Gỗ Chịu Lực Tốt Nhất

    Mã: Danh sách công ty tại KCN Mapletree - Bình Dương: Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Cao Hanjie | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 5, Số 5, Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Mapletree Bình Dương Công Ty TNHH Son Machining Vina | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 5, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công Ty TNHH Zero Label Việt Nam | Địa chỉ: Số 8, Đường Tiên Phong 5, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công Ty TNHH Korea Vane High Tech Vina | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 8, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN CôNG TY TNHH ISCVINA | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 5, Đường Tiên Phong 14, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công Ty TNHH Gpnc-Tech Vietnam | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 3, Đường Tiên Phong 14, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công Ty TNHH Dae Jung Vina | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 4, Đường Tiên Phong Số 10, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công Ty TNHH Một Thành Viên Modelleisenbahn Việt Nam | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 1, 2, 3 Và 4 Đường Tiên Phong Số 9, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công ty TNHH Sagasiki Việt Nam (Nộp hộ NTNN) | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 11&13, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công Ty TNHH Vina Shinkwang Sealing | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 06, Đường Tiên Phong 10, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công Ty TNHH Sung Tech | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 14, Đường Tiên Phong Số 5, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công Ty TNHH Mega Tech Vietnam Hcmc | Địa chỉ: Số 9, Đường Tiên Phong 9, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công Ty TNHH SQUADRONI VIệT NAM (Nộp hộ thuế NTNN) | Địa chỉ: Số 4 Đường Tiên Phong , KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công Ty TNHH Jj Foam & Tape | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 12, Đường Tiên Phong Số 5, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công Ty TNHH Victo Vina | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 1, Đường Tiên Phong 14, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công Ty TNHH Do Won Việt Nam | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 9, Đường Tiên Phong Số 14, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công Ty TNHH Sagasiki Việt Nam | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 11&13, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công ty TNHH SUNLIGHT ENERGY INTERNATIONAL (Việt Nam) (Nộp hộ thuế NTNN) | Địa chỉ: Số 2, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công Ty TNHH SQUADRONI VIệT NAM | Địa chỉ: Số 4 Đường Tiên Phong , KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công ty TNHH MTV ICHIKIN SAIGON STUDIO (Nộp hộ thuế NTNN) | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 1, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công Ty TNHH HATTORI Việt Nam (Nộp hộ thuế nhà thầu nước ngoài) | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 10, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Mặt Trời | Địa chỉ: Số 10 Đường Tiên Phong 5, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công ty TNHH SINCE WIN (VINA) | Địa chỉ: Số 3, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Cty TNHH BETHEL VN (nộp hộ NTNN) | Địa chỉ: Số 12B, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công ty TNHH MTV ICHIKIN SAIGON STUDIO | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 1, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công ty TNHH HATTORI Việt Nam | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 10, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công ty TNHH SUNLIGHT ENERGY INTERNATIONAL (Việt Nam) | Địa chỉ: Số 2, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công ty TNHH BETHEL Việt Nam | Địa chỉ: Số 12B, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công ty TNHH ACTIVE POWER STEERING Quốc Tế | Địa chỉ: 12A, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công Ty TNHH Tầm Nhìn Mục Tiêu Việt Nam - Chi Nhánh Bình Dương | Địa chỉ: 14B Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công ty TNHH CNTUS AEGIS VINA | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 4, Số 6, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công Ty TNHH Themost | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 16,Đường Tiên Phong , KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công ty TNHH STOLLE Châu á Thái Bình Dương | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 6 Đường Tiên Phong 5, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công ty TNHH Dịch Vụ Toàn Cầu IDT Việt Nam | Địa chỉ: 18 Đường Tiên Phong 5, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công Ty TNHH Kim Hoa Việt Nam | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 17 Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công Ty TNHH EXCELL PRECISION (VIET NAM) | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 8 Đường Tiên Phong 5, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Công Ty TNHH TAE LIM VINA | Địa chỉ: 12A Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN